SVOZ BIOODPADU

29. března - 1. dubna 2019

KONTEJNER U VÁHY – NAPROTI HŘIŠTI

 (od pátku do pondělí)

  kontejner je určen pro biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a veřejné zeleně

(tráva ze zahrady, listí a větve do cca 2 cm průměru apod.)