SYSTÉM SVOZU ODPADŮ V OBCI HRABĚŠICE

Termíny svozu tříděného odpadu v roce 2018 jsou následující:

Termíny svozu v roce 2018

Leden

5. 1.

19. 1. 

 

Únor 

2. 2. 

16. 2. 

 

Březen 

2. 3. 

16. 3. 

29. 3. (čtvrtek)

Duben 

13. 4.

27. 4. 

   

Květen 

        11. 5.

25. 5. 

 

Červen 

8. 6. 

22. 6. 

 

Červenec 

9. 7. (pondělí) 

20. 7.

 

Srpen 

3. 8. 

17. 8. 

31. 8.

Září

14. 9.

27. 9. (čtvrtek)

 

Říjen

12. 10.

26. 10.

 

Listopad

9. 11.

23. 11.

 

Prosinec

7. 12.

       21. 12.

 

 

1) tříděný odpad (papír, plast, nápojové kartony, sklo, kovový odpad) = žlutý nebo červený pytel na plasty a nápojové kartony (možno míchat dohromady) a modrý pytel na papír. Sklo třiďte na bílé a barevné a dávejte do např. do krabice. Kovy a kovové obaly (např. plechovky) dávejte do zvláštního pytlíku či krabice. Termíny svozu zůstávají stejné, tedy jednou za čtrnáct dní dle rozpisu.

2) směsný komunální odpad = je třeba jej shromažďovat do vlastní sběrné nádoby (popelnice), která bude vyvážena spolu s tříděným odpadem jednou za čtrnáct dní dle rozpisu – kromě dvou svozů každý sudý týden v pátek. V úředních hodinách je také možné umístit směsný komunální odpad do obecního kontejneru.

3) velkoobjemový odpad = pro velkoobjemový odpad bude vždy na jaře a na podzim přistaven kontejner v předem oznámeném termínu.

4) nebezpečný odpad = pro nebezpečný odpad bude vždy na jaře a na podzim přistaven kontejner v předem oznámeném termínu.

 

Vyvezení tříděného odpadu, velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu je zdarma. Za vyvezení jedné sběrné nádoby směsného komunálního odpadu či za otevření obecního kontejneru se platí jednotný poplatek 75 Kč. Tento poplatek je třeba uhradit v úředních hodinách na obecním úřadě do tří měsíců od vývozu nebo převodem na bankovní účet obce (1905614319/0800).Hraběšický občasník

Úřední deska